Начало / Образование / Докторантури / Полезни връзки / Докторат „Литературите на обединена Европа” – Les littératures de l’Europe unie

   

 

Вие сте студент по литература и знаете отлично френски, още един европейски език и български. Ако желаете да продължите, след магистърската си степен, с докторат по сравнително литературознание, вижте една нова възможност на сайта на Болонския университет, който координира програмата: http://www2.lingue.unibo.it/dese/

и се консултирайте с координатора в Софийския университет на имейл r.l.stantcheva@gmail.com

Докторантите по Сравнително литературознание в Софийския университет могат да преминат на съвместно научно ръководство с един от университетите в програмата Литературите на обединена Европа за докторски тези, които отговарят на следните критерии:

  • насочени са към три (или повече) европейски литератури;
  • писани са на френски език;
  • тематично са съобразени с обучението в рамките на Европейския докторат „Литературите на обединена Европа”.

Докторатът е създаден под патронажа на Европейската комисия (програма Сократ) и на Програмата за развитие на учебните програми (Curriculum Development Advanced - CDA). Целта на програмата е да осигури на докторантите възможност за написване на дисертация за общността на европейските литератури, в рамките на европейското сътрудничество между университетите партньори и при най-добри научни условия. Предвидени са поредица от научни и образователни дейности, които включват специализация по методология и изследователски техники, в пряка връзка с темата на дисертацията.

Официален език на доктората е френски.