Начало / Наука / Събития и материали за прилагането на Хартата и Кодекса в СУ

   

 

Семинар „По-добро управление на талантите в научните изследвания за по-добри България и Румъния“ – 17 октомври 2017 г.

 

В Представителството на Европейската комисия в България, гр. София, се проведе регионален семинар. Форумът е съвместна инициатива на Европейската комисия, мрежата EURAXESS, Министерството на образованието и науката, България, Министерство на науката и иновациите, Румъния, както и Софийски Университет „Св.Климент Охридски”.

Представителите на научните организации бяха запознати с прилагането на принципите на Европейската харта на изследователите и Кодекса на поведение при подбор на изследователи (Харта и Кодекс), чрез процеса „стъпка по стъпка”, наречен „Стратегия за човешки ресурси за изследователи” (HRS4R ). За успешното изпълнение на тези стъпки Европейската Комисия присъжда логото HR Excellence in Research.

 

Материали: