Начало / Университетът / Центрове / Френско-германски център за приложни изследвания по икономика и управление

   

Френско-германски център за приложни изследвания по икономика и управление към СУ "Св. Климент Охридски"

 

ENGLISH VERSION

 

Logo-French-German

 

facebook.com/stopanski.fakultet@stopanski

 

 

Френско-германският център за приложни изследвания по икономика и управление (ФГЦПИ) е създаден с решение на Акаденическия съвет на СУ "Св. Климент Охридски" от 26 юни 2013 г. Центърът има следните цели и задачи:

 

(1) Има за цел да съдейства за разширяването на практическата и приложната насоченост на академичното образование.

(2) Да допринася за изграждането и поддържането на международни сътрудничества на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с университети в Германия, Франция, както и в немскоезичните и френскоезичните региони на Европа в сферата на образованието и научните изследвания по Икономика и Стопанско управление.

(3) Да подкрепя академичния обмен на студенти и преподаватели за обучение на френски и немски език по икономически и управленски науки.

(4) Да работи за създаване на съвместни бакалавърски и магистърски програми по Икономика и Стопанско управление на френски, немски и английски език с утвърдени европейски университети.

(5) Да приобщи студентите към научната дейност на университета посредством изследователските дейности на ФГЦПИ. Да ги подкрепя в тяхната професионална ориентация, натрупването и развитието на академически и практически бизнес знания чрез взаимодействие с водещи български и чуждестранни преподаватели, както и с представители на съвременния бизнес.

(6) Да разширява научните изследвания към проблематика, свързана със съвременното развитие на българския бизнес.

(7) Да повишава международния престиж и популярност в професионалните научни общности на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

(8) Да създава благоприятни условия за повишаване на компетентността на членовете на университетската общност в областта на икономическите и управленските науки, съвременните методи на преподаване, актуалните теоретични и практически проблеми от образователната и научно-изследователската практика на европейските общества.

 

ДЕЙНОСТИ

За постигане на своите цели ФГЦПИ осъществява съответните дейности:

(1) Организира научни мероприятия и обучения в сферата икономическите и управленските науки на български, френски, немски или английски език.

(2) Подготвя специализирани конференции и семинари, научни издания на приложно-икономическа тематика, засягащи актуални теоретични развития, специфични стопански проблеми на българското, френското и немското общество, както и в по-широк европейски социално-икономически контекст.

(3) Инициира и участва в конкретни проучвания в посочените области в страната и чужбина. Работи за натрупването, съхраняването и разпространението на професионални икономически знания.

(4) Създава, развива и разпространява информационни ресурси. Издава научна литература, учебна документация, учебни материали, изгражда информационна база и изследователски потенциал в областта на икономическите и управленските науки на български, френски, немски и английски език.

(5) Подпомага дейности, насочени към научното и професионално развитие на членове от университетската общност.

(6) Насърчава развитието на научни и професионални взаимоотношения с партньорски университети и организации в страната и чужбина.

(7) Организира и участва в събития, допринасящи за постигането на целите и задачите на ФГЦПИ.

 

Със създаването на Центъра се институционализират дългогодишните традиции, които Стопанският факултет има в организацията на френските бакалавърски програми по Стопанско управление и Икономика и немската бакалавърска програма по Стопанско управление.

 

Ръководство:

Съпредседатели на Френско-германския център за приложни изследвания по икономика и управление към СУ "Св. Климент Охридски" са:

доц. д-р Соня Вътева (катедра Икономика, Стопански факултет)

доц. д-р Теодор Седларски (катедра Икономика, Стопански факултет)

 

Контакт:

Стопански факултет,

Цариградско шосе, блок 3, стая 509.

E-mail: french.german@feb.uni-sofia.bg