Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / СУ е първото държавно висше училище в България, приело Хартата за многообразието

   

10.06.2024

 

В края на Европейския месец на многообразието и след дългосрочни инициативи в тази посока Софийският университет се присъедини към Хартата за многообразие. По повод включването на Университета в Хартата по инициатива на Стопанския факултет, деканът доц. д-р Атанас Георгиев заяви: „Радваме се, че сме първото държавно висше училище в България, което се присъединява официално към Хартата на многообразието и се нарежда редом до най-активните български институционални лидери в тази област. Вярваме, че системните действия за защита правата на човека и осигуряване на достъпна, дружелюбна и мотивираща среда, подпомагат пълноценната реализация на всеки човек, независимо от неговата етническа, расова, полова, възрастова или друга характеристика“. В Стопанския факултет се обучават близо 15% чуждестранни студенти. На 11 март тази година отбелязахме със студенти, преподаватели и гости началото на празничния месец Рамадан.

thumbnail_Diversity Charter BG Member_Logo big

 

В периода март-април проведохме втората Академия за многообразие, равнопоставеност и приобщаване, а в края на май отбелязахме и Месеца на многообразието с вдъхновяващо събитие за студентите и партньорите ни от Съвета на жените в бизнеса в България, Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Лидл България. Стопанският факултет е стартирал и дейности по приобщаване на студенти със зрителни и слухови нарушения, като през настоящия семестър посрещнахме първия си чуждестранен незрящ студент, който се обучава в магистърска специалност.

Европейските харти за многообразието помагат на организациите в публичния и частния сектор в Европейския съюз да прилагат ефективни политики в областта на многообразието и приобщаването. С подписването на Хартата, всички организации поемат публичен ангажимент да насърчават многообразието. Хартите са организирани на национално ниво и всяка държава има своя такава. Към момента присъединилите се организации са над 17 000.

18483414_Colorful_Isolated_Europe_in_Watercolor

Хартата за многообразието в България е съвместна инициатива на Центъра за изследване на демокрацията и Българския форум на бизнес лидерите. Основната ѝ цел е да насърчи управлението на многообразието в България. Под понятието „многообразие“ се има предвид различните типове хора, които са част от една организация със своите индивидуални и специфични особености. Въпреки тях те приемат и споделят и общи аспекти с останалите членове на екипа. В сферата на заетостта, основната идея за многообразие, се свързва с приемствеността към всеки служител; чувство за ценност и уважение в екипа. В тази връзка, политиката на Хартата за многообразието е в тясна връзка с политиките и дейностите на Софийски университет в посока на Правилника за устройството и дейността на Софийския университет и Плана за дейностите за осигуряване на равнопоставеност на половете.

Чрез приемането на Хартата, Софийският университет ще задълбочи политиката си в посока дейности за осигуряване на равнопоставеност между служителите; студентите; докторантите и ще подобри ефективността и устойчивостта си в сферата на многообразието. С пълния текст на Хартата можете да се запознаете тук.