Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Докторанти / Кандидатстване - програми и конспекти за 2023/2024

   

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
за приемане на докторанти, български граждани и граждани на Европейски съюз, през учебната 2023/2024 г.

 

Шифър

 

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

 

(Брой)
редовно задочно
1. Педагогически науки  
1.1. Теория и управление на образованието
1.   Образователен мениджмънт 0 1
1.2. Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
2.   Андрагогия 0 2
3. Теория на възпитанието 1 0
4. Педагогическа социология 1 0
5. Професионално образование 1 0
6.   Социална педагогика 0 1
2. Социални, стопански и правни науки
3.4. Социални дейности
7. Клинична работа с лица с онкологични заболявания 0 1
8.   Диагностика в социалната работа 0 1