Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Биологически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност"професор"по ПН4.3.Биологически науки(Микробиология и антибактериален ефект на наноматериалите)ДВ,бр.103/12.12.2023