Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Новини / Право за използване на лицензирани продукти и услуги на Майкрософт

   

На основание на сключения от МОН договор за ползване от висшите училища на софтуерни продукти на Майкрософт, преподаватели, служители и студенти от Софийския университет получават правото да използват лицензирани продукти и услуги на Майкрософт (Office 365, част от който са Word, Excel, Outlook, Teams, OneDrive и други).

Лиценз за Office 365 могат да получат:

  • щатните преподаватели във факултетите и департаментите в СУ "Св. Климент Охридски";
  • служители в СУ "Св. Климент Охридски";
  • записаните студенти за текущата учебна година в СУ "Св. Климент Охридски".

Лицензът за преподаватели и служители е с по-разширени възможности.
В случаите, в които един потребител е в повече роли, той може да заяви лиценз за ролята с по-разширени възможности.

За да се възползват от правото си на лиценз, преподаватели, служители и студенти от Софийския университет трябва да се регистрират на адрес https://365.uni-sofia.bg/ с потребителското си име и парола от СУСИ.

За регистрацията трябва да изберат от менюто „Лиценз за“, след което:

  1. Да въведат потребителското си име в СУСИ и парола;
  2. Да въведат парола за Office 365 и служебния си имейл в Софийския университет.

Важно за студентите! Необходимо е да са активирали предварително служебна електронна поща!

При успешна регистрация ще получат потребителско име за портала на Office 365, който се намира на адрес https://portal.office.com

За преподаватели и служители потребителското име е във вида - <име>@office365faculty.uni-sofia.bg
За студентите - <име>@office365student.uni-sofia.bg
където <име> е потребителското име в СУСИ.

След получаване на потребителското име, трябва потребителят да активира профила си.

На адрес https://bit.ly/3bExqwT се намерят видео-инструкции за:

  • Активиране на профил;
  • Инсталиране на Teamsц
  • Лицензиране на Office 365 локална инсталация.