Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Новини / ПОКАНА за ОБЩО СЪБРАНИЕ на Биологическия факултет

   
ПОКАНА
до членовете на Общото събрание на Биологическия факултет,
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Уважаеми колеги,

Съгласно чл. 26 (6) от Закона за висшето образование и чл. 43 (1) т.1 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет „Свети Климент Охридски“, и с решения на Факултетния съвет на Биологическия факултет (протокол №6/26.03.2024г. и №9/29.04.2024 г.),

СВИКВАМ
Общо събрание на Биологическия факултет на 30.05.2024 г. (четвъртък) от 10:00 часа в Аулата на Биологическия факултет, при следния дневен ред:
  1. Избор на Мандатна комисия в състав председател, заместник-председател и трима членове;
  2. Избор на Комисия по предложенията за органи на управление на факултета в състав председател, заместник-председател и трима членове;
  3. Избор на Факултетна избирателна комисия в състав председател, заместник-председател и петима членове;
  4. Избор на председател и заместник-председател на Общото събрание;
  5. Отчет на деканското ръководство за периода 2020 г. – 2024 г.;
  6. Избор на Декан на Биологическия факутет;
  7. Определяне на числения състав и избор на членове на Факултетния съвет на Биологически факултет;
  8. Избор на Атестационна комисия.

Регистрацията за събранието ще започне от 9:00 часа пред Аулата на факултета (София, бул. „Драган Цанков №8).

Материалите по дневния ред на Общото събрание са публикувани на вътрешната страница на Биологическия факултет.

Можете да изпращате своите предложения за председател и заместник-председател на Общото събрание на факултета, както и за председатели, заместник-председатели и членове на комисиите към Общото събрание и Атестационната комисия до 17:00 часа на 27.05.2024 г. на доц. Траяна Недева, председател на Комисията по предложенията за органи на управление на факултета (nedeva@biofac.uni-sofia.bg) и председателя на Общото събрание (elena.tasheva@biofac.uni-sofia.bg). Предложения могат да се правят и по време на заседанието.

 

С уважение,

доц. д-р Елена Ташева-Терзиева
Председател на Общото събрание
на Биологически факултет

доц. д-р Иван Трайков
Зам. председател на Общото събрание
на Биологически факултет