Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Научен семинар на Биологически факултет / Покана за лекция на проф. д-р Доля Павлова, Катедра Ботаника

   

 

НАУЧЕН СЕМИНАР НА БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

ЛЕКТОР: проф. д-р Доля Павлова, Катедра Ботаника

 

ТЕМА: "Серпентинитна флора на България - разпространение, характеристика, разнообразие и консервационно значение"

 

ДАТА: 12 март 2020 г., четвъртък от 13:00 часа в Аулата на БФ (зала 239)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА БФ:
проф. Даниела Симеоновска-Николова