Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Научен семинар на Биологически факултет / Покана за лекция на Богомил Павлов Пешев

   

 

НАУЧЕН СЕМИНАР НА БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

ЛЕКТОР: Богомил Павлов Пешев

 

ТЕМА: „Биологични основи на формирането на спомени в хипокампа - значение за поведението и патологични изменения“

 

ДАТА: 10 декември 2018 год., понеделник от 15:00 часа в лекционната зала на Центъра по приложни изследвания и иновации

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА БФ:
проф. Даниела Симеоновска-Николова

 

 

Хипокампът е мозъчна структура, необходима за формирането на дълготрайни асоциативни спомени, известна и с това, че там протича активна адултна неврогенеза (постембрионалното пролифериране на нови нервни клетки). Една от интригуващите нови хипотези в невробиологията на паметта, е че новопролиферираните клетки са дейни участници в процеса на разграничаване на близкородствени стимули и елементи на околната среда и организирането им в отделни спомени (pattern separation) - функция с ключово значение за поведението. Тази презентация има за цел, чрез преглед на съществуващата литература, да представи на публиката настоящите тенденции в изследването на физиологичните механизми за формиране на дълготрайни спомени в лабораторни животни (гризачи) и патологичните изменения на тези процеси под въздействието на силни, продължителни стресори, както и новите биологични методи за изследване на паметта по време на изпълнението на подбрани поведенчески тестове.