Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Кандидатстудентска информация / Кандидатстудентски курсове по Биология - КСК 2024

   

Биологическият факултет на СУ „Св. Климент Охридски” организира подготвителени курсове по Биология за кандидат-студенти, които ще кандидатстват в специалностите от Биологически, Медицински и Факултет по химия и фармация.

Курсовете ще се водят от преподаватели на Биологическия факултет и са насочени към доизграждане и затвърждаване на знанията по биология, залегнали в учебното съдържание на задължителната и профилирана подготовка от гимназиалния курс. Курсовете са в съответствие с програмите по биология за кандидатстудентския изпит в СУ „Св. Климент Охридски” и Държавния зрелостен изпит по биология.

Ускорен съботно-неделен курс по Биология

от 17 февруари – 24 март 2024 г.

Вечерен курс по Биология

от 05 февруари – 18 март 2024 г.

 • Курсът е с продължителност 100 учебни часа.
 • Такса: 600 лв.
 • Занятия ще се провеждат по ГРАФИК с начален час 10:00 часа.
 • Залите ще бъдат уточнени допълнително
 • Курсът е с продължителност 100 учебни часа.
 • Такса: 600 лв.
 • Занятия ще се провеждат по ГРАФИК с начален час 16:00 часа.
 • Залите ще бъдат уточнени допълнително

Заплащане на такса е само чрез БАНКОВ ПРЕВОД ПО СМЕТКАТА НА СУ “Свети Климент Охридски”:

БНБ - централно управление
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
BIC: BN BG BG SD
Основание: БФ-Биология КСК 2024

Заплащане на такса е само чрез БАНКОВ ПРЕВОД ПО СМЕТКАТА НА СУ “Свети Климент Охридски”:

БНБ - централно управление
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
BIC: BN BG BG SD
Основание: БФ-Биология КСК 2024

Документи за записване в курса:

 1. Заявление по образец - подписано и сканирано;
 2. Документ за платена такса - сканиран.
 3. Двата документа се изпращат на адрес: mshkodrova@biofac.uni-sofia.bg

Курсът ще се проведе при записани минимум осем кандидат-студенти.

Документи за записване в курса:

 1. Заявление по образец - подписано и сканирано;
 2. Документ за платена такса - сканиран.
 3. Двата документа се изпращат на адрес: mshkodrova@biofac.uni-sofia.bg

Курсът ще се проведе при записани минимум осем кандидат-студенти.

Срок за подаване на документи за записване 12 февруари 2024 г. Срок за подаване на документи за записване 30 януари 2024 г.

За справки:

гл. ас. д-р Милена Шкодрова,

E-mail: mshkodrova@biofac.uni-sofia.bg