Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Студенти / ВАЖНО за завършили студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" - относно издаване на дипломи

   

Приемане на документи на завършилите студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" за издаване на дипломите:

1. Документи ще се приемат от 22.11 до 30.11.2023г. в приемното време на съответния инспектор.

2. Документи за издаване на дипломи на завършили ОКС"Бакалавър:

- студентска книжка
- лична карта (оригинал)
- снимка - формат 3,5 х 4,5 cm (за паспорт).

3. Документи за издаване на дипломи за завършили ОКС"магистър":

- диплома за завършена ОКС"бакалавър" (оригинал)
- студентска книжка
- лична карта (оригинал)
- снимка - формат 3,5 х 4,5 cm (за паспорт).