Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Студенти / ГРАФИК за провеждане на АПРИЛСКА изпитна сесия - учебна 2023/2024 (БАКАЛАВРИ)

   

Уважаеми колеги,

Априлската изпитна сесия на уч. 2023/2024 ще се проведе при следния график:

 • 18 март 2024 - 05 април 2024 г. Редовна сесия за студенти задочна форма на обучение от 1 до 5 курс за изпити по дисциплини от летен семестър на настоящата учебна година;
 • 18 март 2024 - 05 април 2024 г. Ликвидационна сесия за студенти задочна форма на обучение от 2 до 5 курс за изпити по дисциплини от летен семестър на предходни учебни години;
 • 18 март 2024 - 05 април 2024 г. Ликвидационна сесия за студенти задочна форма на обучение, семестриално завършили, за изпити по дисциплини от летен семестър;
 • 18 март 2024 - 05 април 2024 г. Ликвидационна сесия за студенти редовна форма на обучение САМО от 4 курс и семестриално завършили за изпити по дисциплини САМО от летен семестър.

Допускането до явяване на изпит става след издаване на протокол:

 • Общ за студентите, които се явяват на редовна сесия;
 • Индивидуален за студентите, които се явяват на ликвидационна сесия.

 

СРОК ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПРОТОКОЛИ (само електронно)
от 06 март до 13 март 2024 г.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВДУАЛЕН ПРОТОКОЛ

1. Попълвате МОЛБА за допускане до конкретен изпит;

2. Заплащане на такса – САМО по банков път - БАНКОВА СМЕТКА НА СУ

 • Действащи студенти – 30 лв. за всеки изпит;
 • Семестриално завършили студенти50 лв. за всеки изпит.

3. Изпращане на молба и платежния документ по e-mail на инспектора, отговарящ за съответната специалност:

 • г-жа Д. Наумова - e-mail: naumova@uni-sofia.bg
 • г-жа Р. Иванова - e-mail: rumimivanova@uni-sofia.bg
 • г- жа А. Тончева - e-mail: aptoncheva@biofac.uni-sofia.bg

4. Издаденият индивидуален протокол е виден в СУСИ-профила на преподавателя и на студента.

ВАЖНО!! Студентите да се информират от графика за предварителни изисквания на преподавателите по съответните дисциплини (в графа "Забележка").

Уважаеми колеги, възможни са допълнения и промени в графика, моля следете редовно сайта!

БИОЛОГИЯ-З.О.
ЕКОЛОГИЯ И ООС-З.О.
БИОТЕХНОЛОГИИ-З.О.
РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ-всички специалности

Пожелаваме успех на всички!