Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Преподаватели и служители / Конкурс за ръководители на катедри

   

Деканският съвет на Биологически факултет на заседанието си на 11.06.2024 год., протокол № 19 и Съгласно чл. 68, ал. 2 от ПУДСУ взе решение да бъдат обявени конкурси за ръководители катедри на:

 

 • Катедра „Биохимия“;
 • Катедра „Биофизика и радиобиология“;
 • Катедра "Биотехнология";
 • Катедра „Генетика“;
 • Катедра „Екология и опазване на околната среда“;
 • Катедра „Зоология и антропология“;
 • Катедра „Клетъчна биология и биология на развитието“;
 • Катедра „Физиология на растенията“;
 • Катедра „Обща и промишлена микробиология“;
 • Катедра „Обща и приложна хидробиология;
 • Катедра „Физиология на животните и човека“.

 

Документи се подават до 27.06.2024 год., 14.00 часа в 203 кабинет на деканата при г-жа Божидара Генчева.

 

 

 

Декан на Биологически факултет:

 

/доц. дбн Любен Загорчев/