Начало / Университетът / Центрове / Френско-германски център за приложни изследвания по икономика и управление / НОВИНИ ОТ ФРЕНСКО-ГЕРМАНСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ / Сътрудничество между Стопанския факултет и Германо-Българската индустриално-търговска камара

   

02.06.2017

FEBA-AHK

 

На 31 май 2017 г. деканът на Стопанския факултет, доц. д-р Теодор Седларски и главният управител на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК), д-р Митко Василев проведоха работна среща, в рамките на която бяха обсъдени перспективите за сътрудничество.

 

От интерес за членовете на ГБИТК е тясно взаимодействие с Френско-Германския център за приложни изследвания по икономика и управление в Стопанския факултет, както и съвместни инициативи в рамките на Немската програма по Стопанско управление във факултета, която се провежда в партньорство с водещи немски университети.

 

Очертани бяха възможностите за стажове във фирмите, членуващи в Камарата, за студентите от Стопанския факултет, владеещи немски език, организирането на гост-лекции на водещи практици, както и съвместни бизнес форуми.

 

Договорено бе патртньорство в организацията на предстоящата Международна годишна конференция на тема "Към Индустрия 4.0: Технология или идеология" (29 и 30 септември 2017, Аула на СУ).