Начало / Университетът / Центрове / Френско-германски център за приложни изследвания по икономика и управление / НОВИНИ ОТ ФРЕНСКО-ГЕРМАНСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ / Работно посещение на зам.-декана по учебната у международната дейност доц. Т. Седларски в Университета Ерланген-Нюрнберг

   

08.03.2015

 

От 2 до 6 март 2015 г. се проведе кратка работна визита на зам.-декана по учебната и международната дейност на Стопанския факултет и съпредседател на Френско-германския център за приложни изследвания по икономика и управление към СУ доц. д-р Теодор Седларски в Университета Ерланген-Нюрнберг (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg), Германия.

 

Посещението на доц. Седларски в специализираното направление "Стопански науки" (Fachbereich Wirtschaftswissenschaften) на Факултета по правни и стопански науки към Университета Ерланген-Нюрнберг бе по лична покана на Prof. Dr. Kai-Ingo Voigt, дългогодишен преподавател по "Управление на технологиите и иновациите" в Немската програма по Стопанско управление в Стопанския факултет.

 

На стената със снимките от чуждестранните посещения на катедра "Индустриално управление" Стопанският факултет заема най-голямо място

 

В рамките на петдневното посещение доц. Седларски проведе редица срещи, чиято обща цел бе укрепването и задълбочаването на сътрудничеството между двата факултета.

 

На 2 март доц. Седларски се запозна с всички сътрудници на Катедрата по индустриално управление под ръководството на Prof. Voigt.

 

На среща с Prof. Voigt, Dr. Christian Baccarella и Timm Trefzger бяха уточнени детайлите на предстоящото посещение на преподавателския екип от Нюрнберг в Стопанския факултет през май 2015 г. за лекциите по "Управление на технологиите и иновациите" на немски език.

 

В разговор с Dr. Christian Willi Scheiner, водил многократно упражнения по дисциплината в София, бе обсъдено настоящoтo му назначаване като професор в Университета Любек и възможностите за изграждане на ново сътрудничество на Стопанския факултет с университета в Северна Германия.

 

На 3 март доц. Седларски имаше възможност да участва в докторантски семинар на катедрата и да се запознае с научните интереси и разработваните от всички докторанти теми.

 

 

 

В разговор с Prof. Dr. Markus Beckmann и неговият научен сътрудник от България, д-р Димитър Звездов (катедра "Corporate Sustainability Management") бяха дискутирани възможностите за гост-преподавателска и съвместна научно-изследователска дейност със Стопанския факултет, представена бе Международната годишна конференция на факултета.

 

С Dr. Tassilo Schuster, който от две години води блоков цикъл лекции по "Основи на управлението - I част" на немски език в Стопанския факултет бяха обсъдени резултатите на българските студенти от последния проведен изпит през февруари 2015 г. и договорено посещението през следващата учебна година.

 

При подробното разискване на студентския, преподавателския и административния обмен по програма Еразъм+ с отговорника по програмата в Университета Ерланген-Нюрнберг, г-жа Боряна Клинкова, бяха набелязани стъпки за привличане на немски гостуващи студенти за един или два семестъра в Стопанския факултет, разширяване на броя на обменяните преподаватели и административен персонал.

 

Снимки от посещението във Flickr

Френско-гермаснки център за приложни изследвания по икономика и управление