Начало / Университетът / Центрове / Френско-германски център за приложни изследвания по икономика и управление / НОВИНИ ОТ ФРЕНСКО-ГЕРМАНСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ / Работно посещение на проф. д.ик.н. Георги Чобанов и доц. д-р Теодор Седларски в Университета на Саарланд - Германия

   

01.12.2014

 

От 24.11. до 30.11.2014 се проведе работно посещение на проф. д.ик.н. Георги Чобанов и Зам.-декана по учебната и международната дейност на Стопанския факултет доц. д-р Теодор Седларски в Университета на Саарланд в гр. Саарбрюкен - Германия. Визитата е в рамките на дългогодишното двустранно сътрудничество между Университета на Саарланд и Софийския университет "Св. Климент Охридски", чието начало е поставено през 80-те години на 20. век.

 

На състоялите се срещи с говорителя на направлението Стопански науки във Факултета по правни и стопански науки, Prof. Dr. Michael Olbrich и с Prof. Dr. Alois Paul Knobloch бяха обсъдени параметрите за продължаване на сътрудничеството с привличане на нови гост-преподаватели, които да изнасят лекции на немски и английски език в Стопанския факултет на СУ

 

Prof. Dr. Joachim Zentes и Dipl.-Kff. Victoria Lonnes, които проведоха за първа година курс по "Международен маркетинг" за студентите от немската програма по Стопанско управление в СУ през октомври 2014 г., потвърдиха ангажимента за следващ лекционен курс по маркетинг в Стопанския факултет през 2015 г.

 

На срещата с дългогодишния гост-преподавател в Стопанския факултет, Prof. Dr. Hermann Albeck, доктор хонорис кауза на Софийския университет, оказал решаващо съдействие за изграждането на немската програма, бяха дискутирани развитието и стратегическите цели пред програмата.

 

С Dipl.-Kffr. Mathilde Müller-Bulabois - изпълнителен директор на European Institute for Behavioural Management бяха договорени възможностите за студенти на Стопанския факултет да посещават безплатно курсове от MBA-програмата на института, както и за провеждането на т.нар. International Week в София.

 

В разговори с г-н Jens Krück, ръководител партньорства с предприятия в Kontaktstelle für Wissens- und Technologietransfer (KWT) и Dr. Frank Döbrich от отдела за оценка на патенти в Wissens- und Technologietransfer GmbH към Университета на Саарланд бяха очертани перспективи за сътрудничество с Високотехнологичния бизнес център в Стопанския факултет на СУ.

 

Процедурата за участие в съвместни проекти в рамките на програмата на ЕС "Хоризонт 2020" бе дискутурана с Dr. Vera Schneider, EURICE (European Research and Project Office) GmbH в бизнес инкубатора на Университета на Саарланд.

Сред срещите бяха и тези с Prof. Dr. Dieter Schmidtchen, ръководител на Center for the Study of Law and Economics и ас. Валентин Димитров в катедра Статистика и иконометрия на Университета на Саарланд.