Начало / Университетът / Центрове / Френско-германски център за приложни изследвания по икономика и управление / НОВИНИ ОТ ФРЕНСКО-ГЕРМАНСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ / Предварителен график на лекциите при гост-преподаватели от Германия в специалност "Стопанско управление (немска програма)" през зимния семестър на уч. 2014/2015 г.

   

29.09.2014

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ГРАФИК НА ЛЕКЦИИТЕ ПРИ НЕМСКИ ГОСТ-ПРЕПОДАВАТЕЛИ В СПЕЦИАЛНОСТ "СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ (НЕМСКА ПРОГРАМА)" ПРЕЗ ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2014/2015 Г.:

 

Първи курс:

Dr. Werner Klein - 6-17 октомври - "Микроикономика 1 и 2" - задължителен

Dr. Tassilo Schuster – 27-31 октомври - "Основи на управлението (проект)" - задължителен

Prof. Joachim Zentes - 7-9 октомври - "Международен маркетинг" - избираем

Prof. Schulz-Niesswand / Dr. Michael Sauer – 15-16 октомври – 17, 20 октомври - "Социална политика" - избираем едновременно за 1, 2, 3 и 4 курс.

 

Втори курс:

Prof. Ralph Anderegg - 2-8 октомври - "Пари, банки и финансови пазари" - задължителен

Prof. Joachim Zentes - 7-9 октомври - "Международен маркетинг" - избираем

Prof. Schulz-Niesswand / Dr. Michael Sauer – 15-16 октомври – 17, 20 октомври - "Социална политика" - избираем едновременно за 1, 2, 3 и 4 курс.

 

Трети курс:

Prof. Schulz-Niesswand / Dr. Michael Sauer – 15-16 октомври – 17, 20 октомври - "Социална политика" - избираем едновременно за 1, 2, 3 и 4 курс

Prof. Joachim Zentes - 7-9 октомври - "Международен маркетинг" - задължителен

Prof. Manfred Roeber - 22 октомври - 31 октомври - "Публично управление" - задължителен

 

Четвърти курс:

Избираеми

Prof. Schulz-Niesswand / Dr. Michael Sauer – 15-16 октомври – 17, 20 октомври - "Социална политика" - избираем едновременно за 1, 2, 3 и 4 курс

Prof. Joachim Zentes - 7-9 октомври - "Международен маркетинг"

Prof. Manfred Roeber - 22 октомври - 31 октомври - "Публично управление"

 

УЧЕБНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА КУРСОВЕТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ НАМЕРЕНИ В СПЕЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ НА СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ E-LEARN: Deutschsprachiger Lehrangebot an der Wirtschaftsfakultät | Лекционни курсове на немски език