Начало / Университетът / Бургаски филиал на Софийския университет / Новини от филиала в Бургас / От 11.09 до 15.09 можете да подадете документи за участие в класиранията по допълнителен прием за учебната 2023/2024 г. в Бургаския филиал на СУ

   

29.08.2023

1

 

За попълване на незаети след окончателното класиране места, Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява допълнителен прием .

Във Бургаския филиал бакалавърската програма с допълнителен прием е "Музикални медийни технологии и тонрежисура".

Срокът за регистрация за класиране е от 11 до 15 септември 2023 г. Процедурата по регистриране за класиране и подаване на документи за класиране е електронизирана и се извършва единствено на адрес: https://online.uni-sofia.bg

Достъпът до електронния портал изисква задължителна начална регистрация чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронната поща.

В допълнителния прием могат да участват кандидати, които са участвали в класиранията, но не са приети в рамките на броя на приетите студенти в съответствие с утвърдения капацитет на висшето училище, професионалните направления и на специалностите от регулираните професии, както и кандидати, които не са участвали досега в кандидатстудентската кампания на Софийския университет, но отговарят на условията за прием.

Класирането ще бъде обявено на 19 септември 2023 г. Записването на новоприетите студенти ще бъде на 20 и 21 септември 2023 г.

 

2