Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2023 / Записване на новоприетите студенти от Допълнителен прием за учебната 2023/2024 г.

   

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ за учебната 2023/2024 г. – 20 и 21 септември 2023 г.

 

Всички необходими документи за записване трябва да бъдат попълнени предварително.

Закупува се единствено Студентска книжка от книжарниците на Университета в сградите на Ректората, Факултета по науки за образованието и изкуствата и от щандовете на Университетско издателство с печатница „Св. Климент Охридски“.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 

1. Диплома-оригинал и копие на диплома за завършено средно образование.
При записване дипломата-оригинал се сверява и се връща на притежателя (респ. пълномощника)

2. Лична карта или изрично пълномощно.

3. Студентска книжка.

4. Формуляр за записване на новоприети студенти.

5. Документ за платена по банков път семестриална такса за обучение.

6. Две снимки (за документ).

7. Декларация за здравно осигуряване (само за студенти, приети в редовна форма на обучение, не навършили 26 години)

8. Заявка за издаване на електронна студентска карта (разпечатана или в електронен вид):

Студентите заявяват издаване на задължителна студентска карта в Картовата система на адрес https://my.isic.bg

Повече информация за видовете карти и цените им можете да видите ТУК .

При записването си студентите представят разпечатка от системата на заявената студентска карта.

 

ЗАПЛАЩАНЕТО НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ СТАВА ПО БАНКОВ ПЪТ КАКТО СЛЕДВА:

 

С банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Св. Климент Охридски”

БНБ - централно управление – за всички студенти

IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01

Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BN BG BG SD

Студентите от Физически факултет могат да заплатят и по сметка:

БНБ - централно управление

IBAN: BG35 BNBG 9661 3100 1748 01 BIC: BNBGBGSD

Студентите от Факултета по химия и фармация могат да заплатят и по сметка:

БНБ - централно управление

IBAN: BG19 BNBG 9661 3100 1747 01 BIC: BNBGBGSD

Студентите от Факултета по математика и информатика могат да заплатят и по сметка:

БНБ - централно управление

IBAN: BG36 BNBG 9661 3100 1742 01 BIC: BNBGBGSD

Студентите от Медицински факултет могат да заплатят и по сметка:

БНБ - централно управление

IBAN: BG90 BNBG 9661 3100 1224 01 BIC: BNBGBGSD

 

При плащане по банков път задължително се вписват:

Трите имена ( на обучаващия се)

ЕГН (на обучаващия се)

специалност

факултет

 

ЗАПИСВАНЕТО НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ

за учебната 2023/2024 година ПО ФАКУЛТЕТИ E КАКТО СЛЕДВА:

Работно време: 8.30 до 12.00 и 13.00 до 17.30 часа

 

Факултет Адрес Място на записване

 

Философски факултет

 

 

бул. „Цар Освободител“ 15, Ректорат

 

кабинет 46, етаж 2, Южно крило,

тел. 02/9308 524

За специалности:

Философия

Философия (на английски език)

 

бул. „Цариградско шосе“ 125, бл.4

 

кабинети 237 и 238

тел. 02/80 05 170

тел. 02/80 05 195

За специалности:

Социология

Европеистика

Политология

Културология

Публична администрация

Библиотечно-информационни науки

Публични информационни системи

Исторически факултет бул. „Цар Освободител“ 15, Ректорат

кабинет 24, етаж 1, Южно крило,

тел. 02/9308 523

Факултет по славянски филологии бул. „Цар Освободител“ 15, Ректорат

кабинет 215, етаж 1, Северно крило,

тел. 02/9308 520

Факултет по педагогика бул. „Цар Освободител“ 15, Ректорат

кабинет 212, етаж 1, Северно крило,

тел. 02/9308 526

 

Юридически факултет бул. „Цар Освободител“ 15, Ректорат

кабинет 238, етаж 1, Северно крило,

тел. 02/9308 521

 

Факултет по класически и нови филологии

 

 

бул. „Цар Освободител“ 15, Ректорат

 

кабинет 211, етаж 1, Северно крило,

тел. 02/9308 525

За специалности:

Испанска филология

Португалска филология

Италианска филология

Френска филология

Румънска филология

Африканистика (на английски език)

Новогръцка филология

Класическа филология

Унгарска филология

 

бул. "Тодор Александров” 79, Център за източни езици и култури (ЦИЕК)

 

кабинет 17, етаж 2
тел. 02/8293783, вътр. 103

За специалности:

Иранистика

Тюркология

Арабистика

Индология

Южна, Източна и Югоизточна Азия

Арменистика и кавказология

Геолого-географски факултет бул. „Цар Освободител“ 15, Ректорат

кабинет 268, етаж 3, Северно крило,

тел. 02/9308 384

Богословски факултет пл. „Св. Неделя” № 19 кабинет 15, етаж 3, тел. 02/989 01 15
Факултет по журналистика и масова комуникация

ул. „Московска” №49

(до паметника на Васил Левски)

кабинет 9, етаж 1, тел. 02/9308 487
Стопански факултет бул. „Цариградско шосе” №125, бл.3 кабинет 100, тел. 02/873 99 41
Факултет по науки за образованието и изкуствата бул. „Шипченски проход” № 69А

кабинети 314, 319, 320

тел. 02/9706 244, 02/9706 243, 02/9706 237, 02/9706 267

Факултет по математика и информатика бул. „Джеймс Баучър” 5 кабинет 221, тел. 02/8161 542
Физически факултет бул. „Джеймс Баучър” №5а кабинет А415, тел. 02/8161 872
Факултет по химия и фармация бул. „Джеймс Баучър” №1

кабинети 103, 104

тел. 02/8161 660, 02/8161 358

Биологически факултет бул. „Драган Цанков” №8 кабинети 266, 268, 269
тел. 02/8167 356, 02/8167 330, 02/8167 206
Медицински факултет ул. „Козяк“ №1

канцелария „Студенти“ (Административна сграда)

тел. 02/9607 417

Филиал Бургас пл. "Тройката" №1 (НХК), гр.Бургас

 

СЕКТОР "СТУДЕНТИ"