Начало / Новини / Конкурси / Процедура за подбор на преподавател по български език и литература за академичната 2024/2025 г. в Университет Киото (с преподаване в Университет за чужди езици в Кобе и Университет Осака), Япония

   

Срок за подаване на документите: 19 февруари 2024 г.

 

Обява

Обявлението е публикувано на сайта на Министерството на образованието и науката в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“: http://www.mon.bg/bg/100125

Към него са приложени Формуляр и Заявление за участие в процедурата.

 

Документите се подават в срок до 19 февруари 2024 г. (понеделникк) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.