Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Софийски университет "Св. Климент Охридски" търси да назначи Инспектор (признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища) в сектор "Прием на студенти" на отдел "Образователни дейности" , Ректорат

   

Срок за кандидатстване: 07.02.2020 г.

 

Инспектор (признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища) сектор "Прием на студенти" в отдел "Образователни дейности", Ректорат


Изисквания за заемане на длъжността:
1. Висше образование;
2. Западен/чужд език - добро владеене на английски език, ползването на друг чужд език е предимство;
3. Много добра компютърна грамотност - Word и Excel;
4. Минимален трудов стаж и професионален опит за заемане на длъжността - минимални изисквания (придобит административен опит в администрация на висше училище е предимство);
5. Комуникативни умения и работа в екип;
6. Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативни актове, използвани в осъществяване на основната му дейност: ЗВО, Класификатор на областите на висше образование и професионални направления, постановления и решения на МС, свързани с висшето образование, ПУДСУ, ВПРЗ и др.;
7. Личностни изисквания: отговорност, инициативност, прецизност, дискретност, лоялност;

Условия на труд:
Трудов договор с основна работна заплата 800 лв.

Необходими документи: автобиография с актуална снимка; копия на диплома за висше образование, на документи за владеене на чужд език и на документи за трудов и професионален стаж.

На събеседване ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД и подлежат на специален ред на съхранение и защита.

Документите се подават на e-mail: maria_kamenska@admin.uni-sofia.bg или в Деловодството на Ректората, стая 114.