Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на научна група „Съвременни квантови и оптични технологии“ в проект на СУ-„Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“

   

Срок за подаване на документите: от 05.07.2023 г. до 11.07.2023 г.

 

Научна група Съвременни квантови и оптични технологии в проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, набира 1 изследовател R2, който ще бъде назначен на позиция Постдокторант, който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1 Длъжност в екипа за изпълнение Постдокторант (R2)
2 Функции в екипа за изпълнение Научни изследвания
3 Необходимо образование Доктор по физика
4 Необходима експертиза Познания по квантови технологии

 

Избраният член на екипа за изпълнение на проекта ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Постдокторант (R2)
2. Функции по проекта Научни изследвания
3. Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 1,750 лева
4. Брой месеци по проекта 36
5. Брой часове на ден 4

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Диплома за научна степен,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата,
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо),
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът (когато е приложимо),
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

 

Документи се приемат от 05.07.2023 г. до 11.07.2023 г. на имейл адрес vitanov@phys.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 12.07.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 13.07.2023 г.
 4. Избраните изследователи ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация: проф. дфзн Николай В. Витанов, vitanov@phys.uni-sofia.bg