Начало / Новини / Конкурси / Архив / Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2024/2025 г. в следните чуждестранни висши училища:

   

Срок за подаване на документите: 21 юни 2024 г.

 

1. Тирански университет, Тирана, Албания
2. Познански университет „Адам Мицкевич“, Познан, Полша
3. Университет „Екс-Марсилия“, Марсилия, Франция,
4. Университет „Йотвьош Лоранд“, Будапеща, Унгария
5. Сегедски университет, Сегед, Унгария
6. Прешовски университет, Прешов, Словакия

 

Обява

Обявлението е публикувано на сайта на Министерството на образованието и науката в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“: https://www.mon.bg/dokumentatsiya/konkursi/prepodavateli/

Към него са приложени Формуляр и Заявление за участие в процедурата.

 

Документите се подават в срок до 21 юни 2024 г. (петък) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.