Начало / Новини / Календар / Обучение по проекта “Многостепенен подход към повишаване капацитета на професионалисти, работещи с жени и деца“

Заседателна зала 2, Ректорат

На 19 януари 2024 г., петък, в Заседателна зала 2 в Ректората на Софийския университет ще се проведе обучение, посветено на превенцията на сексуалната експлоатация и тормоз в услуги и програми със социална и хуманитарна насоченост, в институции и звена, работещи с деца и младежи или развиващи обучителна дейност. Обучението е част от реализацията на проекта “Многостепенен подход към повишаване капацитета на професионалисти, работещи с жени и деца“, осъществяван от Фондация „Асоциация Анимус“ в партньорство и с подкрепата на УНИЦЕФ – България, Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Факултетния студентски съвет на ГГФ.

Всички форми на сексуална експлоатация и тормоз в помагащия и образователния сектор са нарушения на човешките права и злоупотреба с позиция на власт и доминиране спрямо уязвими групи. Последиците от тях върху засегнатите са тежки и дълготрайни, ето защо ООН и други международни организации се борят за тяхното елиминиране и за следване на политика на нулева толерантност към подобни прояви. Всяка организация, институция, услуга и програма следва да развива и прилага целенасочени политики за превенция и реакция на случаи сексуалната злоупотреба и тормоз с оглед като по-добрата грижа за бенефициентите, така и насърчаване на доверието в професионализма и качеството на развиваните дейности и услуги. В тази връзка се надяваме, че подобно обучение ще бъде от интерес за Вас.

Обучението ще се проведе от 11:30 до 13:30 ч. на 19 януари 2024 г., петък, в Заседателна зала 2 в Ректората на Софийския университет. Участието е безплатно. Обучението ще се води от доц. д-р Донка Петрова, координатор на проекта от страна на Фондация „Асоциация Анимус“ и преподавател във Философския факултет на Софийския университет.