Начало / Новини / Календар / „Нови перспективи и интервенции: състоянието на социология на културата и социология на изкуствата“

Ректорат

Международен научен форум „Нови перспективи и интервенции: състоянието на социология на културата и социология на изкуствата“ ще се проведе в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ от 31 август до 2 септември 2023 г. Ще бъдат анализирани новите предизвикателства и перспективи в полетата на социологиите на културата и изкуствата. Форумът се организира в сътрудничество между катедра Социология и катедра Културология на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Европейската социологическа асоциация и нейните изследователски мрежи по „Социология на културата“ и „Социология на изкуствата“, както и Българската социологическа асоциация.

Програма