Начало / Новини / Календар / Нов принос към доклада „(не?)победими пандемии» от доц. д-р Георги Бърдаров

Конферентна зала, Ректорат

На 18 януари 2024 г. в Конферентната зала в Ректората от 11.00 часа ще се състои представяне на тема: „Демографски рискове и предизвикателства пред България“. Принос към Доклада „ (не?)победими пандемии“ на ПанЕвропа България от доц. Георги Бърдаров.

В своя принос към Доклада (не?)ПОБЕДИМИ ПАНДЕМИИ доц. д-р Георги Бърдаров представя неразривната връзка между демографските показатели, определящи демографската картина като криза, с показателите за влошеното здравно състояние на населението в България. Разгледани са подходи и мерки в различни области на обществения живот, които могат да допринесат за ограничаване на демографските рискове и предизвикателства пред страната ни. Ключов компонент от цялостната демографска стратегия и подобряване на здравния статус, качеството и продължителността на живота на населението в активна възраст. Бърдаров очертава демографските тенденции и процесите, които влияят на демографското положение на страната ни и се присъединява към становището на авторите на Доклада, че научно доказаните подходи за намаляване на вредите от рисковите фактори, имащи пряк ефект върху продължителността на живота, заболеваемостта и смъртността, могат да окажат положителна промяна на демографската картина у нас в дългосрочен план.

 

ПОСТЕР 18 януари СУ_Бърдъров_Гергана Паси