Начало / Новини / Календар / Международна научна конференция „Обмен и приспособяване: езици и култури в диалог“

Конферентна зала, Ректорат

В периода 24-26 януари 2024 г. в Конферентната зала в Ректората на Софийския университет ще се проведе международната научна конференция Обмен и приспособяване: езици и култури в диалог. Балканите от късна античност до ранна модерност.

Събитието се организира от Института по балканистика към БАН в партньорство с Фондация „Хумболт“ с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“.

Основен фокус на научния интерес във форума представляват Балканите, особено в по-ранните периоди на историята им - късна Античност, Средновековие, ранна Модерност, когато съжителството на представители на различни езици и етноси силно влияе върху преноса на идеи и обмена на духовните културни постижения. Вторият основен интерес на форума е Византия и славянският свят и трансферът на текстове и идеи между тях. Предвиждат се няколко направления:

• езиковият контакт като носител на идеен обмен

• мобилност на текстове

• адаптация при и чрез превод

Научните презентации подхождат към проблематиката през призмите на медиевистиката, класическата филология, езика, културологията, историята, богословието и литературата, като по този начин се цели да се създаде мултидисциплинарна среда за генериране на нови подходи към изследването на интелектуалното наследство и културната старина - в, и чрез езика. Докладите се очаква да се публикуват след двойно анонимно рецензиране в списание Scripta et e-Scripta (Scopus), което излиза в края на 2024 г.

 

Poster (002)