Начало / Новини / Календар / Лекция на Борис Чеширков на тема: "Бедствия и хуманитарни кризи в Африка"

Заседателна зала 2, Ректорат

На 16 януари 2024 г. от 17.00 ч. в Заседателна зала 2 в Ректората Борис Чеширков ще изнесе лекция на тема "Бедствия и хуманитарни кризи в Африка", която ще предложи преглед на най-тежките и широкомащабни, актуални хуманитарни кризи в Африка, както и мерките за осигуряването на хуманитарна помощ и международна закрила, в различните горещи точки на континента.

Събитието се организира от Катедра Африканистика и Индо-тихоокеански изследвания на Факултета по класически и нови филологии.

Борис Чеширков е експерт по комуникациите на Агенцията на ООН за бежанците, ВКБООН. Между 2020 г. и 2023 г. e глобален говорител на ВКБООН, покриващ африканския континент и изпълняващ ролята на комуникационен координатор на ВКБООН в областта на климатичните промени. Преди работата си в Женева той ръководи комуникационния екип на ВКБООН в Гърция между 2017 и 2020 г. и е говорител на ВКБООН на остров Лесбос по време на кризата през 2015 и 2016 г. Борис Чеширков за първи път се присъединява към Агенцията на ООН за бежанците през 2007 г. в родната си страна България. От скоро е отново във ВКБООН в България, като ръководител на отдела за външни отношения на агенцията.