Начало / Новини / Календар / Цикъл лекции: „Култура на прехода“: Какво ни казват литературата, киното, театърът за изминалите 30 години?

Театрална зала, Ректорат

От началото на прехода през 1989 г. изминаха повече от 30 години. И макар историците да обсъждат края му, в общественото съзнание той се възприема като вечно настояще. Време е тези десетилетия, обхванали голяма част от биографиите на няколко поколения, да бъдат погледнати от дистанция. Културният център на СУ, съвместно с екипа на проекта Преходът след 1989, инициира този разговор със своя цикъл лекции „Култура на прехода“. Те ще анализират не само обществено-политическите събития от периода, но и сложното им отражение в културата и изкуствата, които на свой ред формират представи в публичното въображение.

В 8 лекции от 27 септември до 24 април ще търсим прехода в огледалото на медиите, литературата, театъра, киното, визуалните изкуства и архитектурата с водещи изследователи като Михаил Груев, Орлин Спасов, Ани Бурова, Камелия Николова, Ингеборг Братоева-Даракчиева, Мария Василева, Анета Василева и Александър Кьосев. Лекциите са предназначени за широка аудитория и целят да предизвикат дискусия – не само върху процесите в самите изкуства, но и върху начините, по които те интерпретират и осмислят прехода.

Kultura-na-Prehoda-FLYER-1

Цикълът започва с лекцията „Преходът в България и раждането на новата държавно-политическа система“ на 27 септември от 18.30 ч. в Театралната зала на СУ. Историкът доц. Михаил Груев ще направи опит за систематизация на движещите сили на промените в България през 1989–1991 г., на хронологическите граници и интерпретативни рамки на българския преход. Лекцията ще разгледа разграждането на старите тоталитарни структури и формирането на новата политическа система, от състоянието на обществото в навечерието на промените и наследствата на т.нар. „възродителен процес“ до ерозията на двуполюсния модел и възхода на различните популизми. Следете програмата на Културния център за повече информация. Ето и всички лекции от поредицата:

27 септември 2023 г.

доц. д-р Михаил Груев

Преходът в България и раждането на новата държавно-политическа система

 

25 октомври 2023

доц. д-р Орлин Спасов

От социализъм към капитализъм: траектории на медиите след 1989 г.

 

29 ноември 2023

доц. д-р Ани Бурова

Литературата в контекстите на прехода. Преходът в интерпретациите на литературата

 

20 декември 2023

проф. д.н. Камелия Николова

Образи на прехода в новата българска драма

 

31 януари 2024

проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева

Образи на прехода в българското игрално кино

 

28 февруари 2024

д-р Мария Василева

В дебрите на прехода – визуалните изкуства в търсене на изход

 

27 март 2024

д-р Анета Василева

ВРЕМЕТО Е НАШЕ? 1990-те на архитектурата: битка с модернизма, гаражна архитектура и мутробарок

 

24 април 2024

проф. Александър Кьосев

Непреходното в културата и културата на прехода

Всички лекции ще се провеждат присъствено в Театралната зала на СУ (Ректорат, вход откъм бул. „Цар Освободител“) от 18.30 ч. Входът е свободен. За повече информация: Ана Благова, 0879925712, Стефани Ангелова, 0896711907

***

Лекциите от поредицата „Култура на прехода“ се осъществяват в рамките на научния проект „Преходът след 1989 г. – интерпретации на историческата промяна, социалния опит и културната памет в съвременната българска литература“, подкрепен от Фонд „Научни изследвания“ – МОН (договор № КП-06-Н40/7, 10.12.2019), с базова организация СУ „Св. Климент Охридски“.