Начало / Наука / Проектна дейност / Вътрешни изследователски проекти / Архив - конкурси / Финансиране от държавния бюджет - конкурс 2016 / ВАЖНО! - Одобрени проекти от сесия 2016 г.

   

Във връзка с проведената конкурсна сесия за научни проекти за 2016 г. Ви информираме, че договорите за изпълнение на одобрените проекти ще се приемат от 5 април до 18 април 2016 г. (включително).

Договорите се предават в 2 екземпляра всеки работен ден от 13:30 до 17:00 ч. в кабинета на Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“ (Информационен център на СУ срещу отдел „Научна и проектна дейност“).

 

В договора следва да попълните:

  • темата на проекта (стр. 1 от договора);
  • личните данни на ръководителя на проекта (стр. 1 от договора);
  • одобрените финансови средства за изпълнение на проекта (стр. 2 от договора);
  • Приложение 1 - Научен план (анотация);
  • Приложение 2 - Работна програма;
  • Приложение 3 - Основен състав на научния колектив/организационния комитет (с оригинални подписи на членовете на колектива);
  • Приложение 4 - Бюджет на проекта.

 

Посочените четири приложения са неразделна част от договора и се прилагат задължително и към двата оригинални екземпляра.

Всеки ръководител може да получи информация за сумата, която му се отпуска за изпълнение на проекта, като влезе с име и парола от СУСИ в електронната система за проекти по Наредба 3: http://eservices.uni-sofia.bg/

Моля, изберете образец на договор според вида на одобрения проект и го попълнете според посочените по-горе указания. Независимо от вида на проекта следва да попълните и Приложение 4 - Бюджет на проекта.