Начало / Наука / Научна дейност / Научни издания / Colloquia Comparativa Litterarum

   

 

Colloquia Comparativa Litterarum е годишник за Сравнително литературознание и Балканистика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Издава се от екип на специалност Балканистика при Катедрата по ОЕ на Факултета по славянски филологии. Това е единственото в България списание за Сравнително литературознание. Подкрепяно е от международна редколегия, като се издава на български, английски и френски език. Публикациите преминават през двойна анонимна рецензия и излизат само в интернет, на пълен свободен достъп, по модела Open Journal Systems, адаптиран и поддържан от екип на Факултета по математика и информатика при Софийския университет.

Colloquia Comparativa Litterarum се индексира в Онлайн библиотеката за Централна и Източна Европа CEEOL (Central and Eastern European Online Library).

 

За контакт:

colloquiacl@gmail.com

r.l.stantcheva@gmail.com

dbirov@gmail.com