Начало / Новини / Новини и събития / Цикъл лекции на проф. Орлин Велев от университета на Северна Каролина

   
Цикъл лекции на проф. Орлин Велев от университета на Северна Каролина

Гост на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ по проект Sofia University Marking Momentum for Innovation and Technological Transfer (SUMMIT) е проф. Орлин Велев от университета на Северна Каролина, NC State University. Той е назначен като гост-професор за периода 18 септември – 5 ноември 2023 г. в изпълнение на дейностите, включени в програмата на научна група 3.1.7 „Функционални материали“ с водещ учен проф. Тони Спасов.

Предвижда се разработване на нови материали на база биополимери с широк спектър на приложение с екологична насоченост. Проф. Велев ще изнесе и кратък цикъл от лекции, като първата лекция на тема Particles with gecko legs: Soft dendritic colloids for novel types of gels, special coatings and active microplastics cleaners се проведе във Факултета по химия и фармация на 19 септември 2023г.

11

Орлин Велев получава докторската си степен в Софийския университет (1996 г.), като същевременно провежда едногодишни изследвания в Япония. След постдокторантура в Университета на Делауеър Велев се присъединява към NC State University през 2001 г. Той има впечатляващ опит в иновативни изследвания в областта на колоидните наноструктури с магнитна, електрическа и фотонна функционалност, биосензори, микрофлуиди и нанопроизводство. Велев има повече от 230 публикации, цитирани над 30 200 пъти (h индекс 80), и е представил повече от 290 поканени лекции и научни доклади. Многобройните му награди включват NSF Career, AIChE Andreas Acrivos Award for Professional Progress и ACS Langmuir Lecturer. Велев е избран за член на ACS Fellow и MRS Fellow.

Проектът SUMMIT e финансиран със съдействието на ЕС- Next Generation по НПВУ.