Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екип за изпълнение на проект на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“

   

Срок за подаване на документите: от 25.07.2023 г. до 31.07.2023 г.

 

Избор на екип за изпълнение на проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“ набира членове на екипа, които ще бъдат назначени на позиция Административен секретар, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Административен секретар
2. Функции в екипа за изпълнение Осъществяване на комуникация със Съвещателния борд и дейности, свързани с него.
3. Необходимо образование Придобито висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър".
4. Необходима експертиза

Опит в областта на администриране на дейности.

Много добро владеене на английски език.

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Административен секретар
2. Функции по проекта Осъществяване на комуникация със Съвещателния борд и дейности, свързани с него.
3. Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 1400
4. Брой месеци по проекта 35 месеца
5. Брой часове на ден 8

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),
  • Автобиография (CV европейски формат),
  • Диплома за висше образование,
  • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация.

 

Документи се приемат от 25.07.2023 г. до 31.07.2023 г. на имейл адрес summit@uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. На 1.08.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
  3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 2.08.2023 г.
  4. Избраните изследователи ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.