Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив

   
Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG16RFOP002-1.005-0188

Срок за подаване на документите: от 02 януари 2019 г. до 10 януари 2019 г.

УЦИКТ към СУ търси да назначи "Системен администратор"

Срок за кандидатстване: 15 ноември 2015 г. до 17.00 ч.

 

УЦИКТ към СУ търси да назначи "Мрежови администратор"

Срок за кандидатстване: 15 ноември 2015 г. до 17.00 ч.

 

УЦИКТ към СУ търси да назначи "Програмист"

Срок за кандидатстване: 15 ноември 2015 г. до 17.00 ч.

 

УЦИКТ към СУ търси да назначи "Системен администратор"

Срок за кандидатстване: 18 септември 2015 г.

УЦИКТ към СУ търси да назначи "Програмист"

Срок за кандидатстване: 18 септември 2015 г.

УЦИКТ към СУ търси да назначи "Компютърен аналитик"

Срок за кандидатстване: 18 септември 2015 г.

УЦИКТ към СУ търси да назначи "Администратор НИС"

Срок за кандидатстване: 18 септември 2015 г.

УЦИКТ към СУ търси да назначи "Мрежови администратор"

Срок за кандидатстване: 18 септември 2015 г.

Свободни позиции в УЦИКТ

Срок за кандидатстване: 1 октомври 2014 г.

УЦИКТ към СУ търси да назначи Програмист бази данни

Срок за кандидатстване: 5 април 2014 г.

УЦИКТ към СУ търси да назначи Уеб програмист

Срок за кандидатстване: 5 април 2014 г.