Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив

   
Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект 3D-GUT

Срок за подаване на документите: от 29.08.2022 г. до 02.09.2022 г.

СУ търси да назначи инспектор "Учебна дейност" в ИФ

Срок за кандидатстване: 31 юли 2022 г.

 

Конкурс за избор на директор на Телевизия „Алма матер“

Срок за подаване на документите: от 1 юни 2022 г. до 1 юли 2022 г.

 

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008

Срок за подаване на документите: от 16 до 25 март 2022 г.

 

Конкурс за членове на екип за управление на проект BG05M2OP001-2.016-0019 в СУ

Срок за подаване на документите: 24 февруари 2022 г. до 17 ч.