Начало / Наука / Възможности за финансиране / Финансиращи програми / Фонд "Научни изследвания" / Конкурс „Млади учени“ – 2011 г.

   

На вниманието на колегите, които кандидатстват с проекти

в конкурс „Млади учени“ – 2011 г. на Фонд „Научни изследвания“

 

Уважаеми колеги, при кандидатстване по конкурс „Млади учени“ – 2011 на Фонд "Научни изследвания" не е необходимо да прилагате декларации 1 и 2, защото Софийският университет е направил това с общи декларации .

Достатъчно е да посочите, че декларациите са внесени с вх. N 100101/7 от 6.10.2011 г.