Начало / Новини / Новини и събития / С изпит по математика започна първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2024/2025 г.

   
С изпит по математика започна първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2024/2025 г.

В 9.00 ч. в аудитория 272 в Ректората на Софийския университет бе дадено началото на конкурсния изпит по математика, с който стартира първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2024/2025 г. Кандидат-студент изтегли тема № 1, по която ще работят 1069 кандидати, подали заявления за явяване на изпита.

Заместник-ректорът на Алма матер проф. д-р Мадлен Данова приветства кандидат-студентите и им пожела успех от името на ректорското ръководство в този важен за тях ден и припомни, че ще имат още един шанс да покажат отлични резултати.

1

Темата бе изтеглена в присъствието на декана на Факултета по математика и информатика и председател на изпитната комисия проф. д-р Мая Стоянова, която приветства кандидат-студентите за избора им да станат част от Алма матер. Тя пожела на всички да успеят да станат студенти във Факултета по математика и информатика, който тази година чества 135 години – факултет с традиции, успехи и с много качествено обучение, на първо място в рейтинговата система в направления „Математика“ и „Информатика и компютърни науки“.

2

Успешно издържаният изпит по математика дава възможност за кандидатстване в специалностите: „Философия“; “Психология“; “Социология“; „Политология“; „Културология“; „Библиотечно-информационни науки“; „Публични информационни системи“; „Философия (на английски език)“; „Математика“; „Информатика“; „Приложна математика“; „Математика и информатика“; „Компютърни науки“; „Софтуерно инженерство“; „Информационни системи“; „Статистика“; „Анализ на данни“; „Физика“; „Инженерна физика“; „Ядрена техника и ядрена енергетика“; „Физика и математика“; „Астрофизика, метеорология и геофизика“; „Физика и информатика“; „Медицинска физика“; „Комуникации и физична електроника“; „Квантова и космическа теоретична физика“; „Фотоника и лазерна физика“; „Оптометрия“; „Квантова физика и физика на ядрото и елементарните частици (на английски език)“; „Компютърно инженерство“; „Учител по природни науки в основна степен на образованието“; „Химия“; „Химия и английски език“; „Химия и информатика“; „Екохимия“; „Компютърна химия“; „Ядрена химия“; „Инженерна химия и съвременни материали“; „Геология“; „Геопространствени системи и технологии“; „Геология и проучване на природни ресурси“; „Икономика и финанси“; „Бизнес администрация“; „Счетоводство, финанси и дигитални приложения (на английски език)“.

3
4