Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на научна група „Съвременни квантови и оптични технологии“ в проект на СУ„Св. Климент Охридски“ - „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“

   

Срок за подаване на документите: от 24.06.2023 г. до 30.06.2023 г.

 

Научна група Съвременни квантови и оптични технологии в проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, набира 1 административен секретар, който ще бъде назначен на позиция административен секретар, който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Административен секретар
2. Функции в екипа за изпълнение Техническо обезпечаване на дейностите
3. Необходимо образование Средно
4. Необходима експертиза Опит в техническо обезпечаване на проектна дейност

 

Избраният член на екипа за изпълнение на проекта ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

 

1, Длъжност в екипа за изпълнение Административен секретар
2. Функции по проекта Техническо обезпечаване на дейностите
3. Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 700 лева
4. Брой месеци по проекта 12
5. Брой часове на ден 4

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),
  • Автобиография (CV европейски формат),
  • Диплома за висше образование,
  • Диплома за научна степен,
  • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,

 

Документи се приемат от 24.06.2023 г. до 30.06.2023 г. на имейл адрес vitanov@phys.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. На 07.07.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
  3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 10.07.2023 г.
  4. Избраните изследователи ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация: проф. дфзн Николай В. Витанов, vitanov@phys.uni-sofia.bg