Начало / Наука / Научноизследователски проекти 2012–2014

   
R.Pankov

Чл.-кор. проф. Румен Панков, дбн Заместник-ректор по научноизследователската и проектна дейност на СУ „Св. Климент Охридски”

Настоящият Годишник на научноизследователските проекти в Софийския университет е второ поредно издание след Годишника 2010–2011. Той представя част от приключилите през последните три години 245 проекта.

Както и в предишните години, проектното финансиране беше основният финансов източник, захранващ научните изследвания. Повече от половината от научноизследовател­ските проекти бяха финансирани по национални програми, включително от структурните фондове. Около 15% от проектите получиха финансиране от програми на ЕС и 30% бяха подкрепени от индустрията – местни и чуждестранни фирми.

Благодарение на това и най-вече на ентусиазма и професионалното любопитство, при­същи на истинските изследователи, нашата Алма матер продължи да бъде не само най-престижното висше училище в България, но и най-значимият университетски изследо­вателски център в страната ни. Този факт беше признат и от Elsevier с отличаването на Софийския университет с наградата SciVal за 2015 година като „институцията с най-висо­ка компетентност в областта на научните изследвания”.

Благодаря на колегите от факултетите на Университета и на Научноизследователския сектор, който предоставя отлични административни, финансови и информационни услуги на изследователските екипи, и подчертавам, че въпреки обезценяването на обществени­те приоритети, свързани с науката и образованието в страната, ще продължим да доказ­ваме, че Знанието няма алтернатива.