И Н С Т Р У К Т А Ж

 

ЗА ЛИЧНА ХИГИЕНА И ПОДГОТОВКА НА РАБОТНОТО МЯСТО

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ КОРОНАВИРУС (COVID-19)

И ЗАПОВЕД НА РЕКТОРА № РД19-138/13.03.2020 г.

 

 

Коронавирус (COVID-19) е респираторен вирус, който се предава по въздушно-капков път, при пипане на заразени повърхности или директно по пътя ръка-нос, ръка-очи, ръка-уста, ръка-ръка, но само ако ръката на здравия е имала контакт с болен.

Симптомите му са кашлица, висока температура, затруднено дишане, мускулни болки и отпадналост.

Според Световната здравна организация (СЗО) инкубационният период варира между 2 и 14 дни.

От особена важност е вземането на превантивни мерки за предпазване от заразяване, посочени от СЗО и Министерство на външните работи, а именно:

· избягване на контакт с болни хора, особено на такива с кашлица и/или повишена температура;

· прилагане на общите хигиенни правила по отношение на хигиена на ръцете и хигиена на храната;

· Повърхностите (бюра и маси) и предметите (телефони, клавиатури) трябва да бъдат редовно избърсвани с дезинфектант.

· Да се поставятдиспенсъри с дезинфектант за ръце на видно мястона работното място и те да бъдат пълнени редовно.

· Да сеокачат плакати, които насърчават миенето на ръце.

· На работното място да има на разположение защитни маски (обикновени хирургически маски, не маските N95), както и хартиени кърпички, за онези, които започнат да чувстват симптоми на хрема или кашлица, докато са на работа. Да се осигурят кошчета с капаци, където да могат да се изхвърлят кърпичките и маските.

· измиване на ръцете със сапун и вода или използване на дезинфекционен разтвор на алкохолна основа, след кихане и кашляне, при грижа за болен, преди, по време и след приготвяне на храна, преди хранене, след използване на тоалетна, след всеки контакт с животни и когато ръцете са видимо замърсени;

· почистване на ръцете редовно с дезинфектант на поне 60 %-ова алкохолна основа и/или миене с вода и сапун;

· при кихане и кашляне покриване на устата и носа със свивката на лакътя или със салфетка, която се изхвърля веднага в затворен кош/контейнер;

· преустановяване на командировките;

· не посещавайте учебните бази ако иматеповишена температура или кашлица;

· избягване на контакт с хора, ако Вие самият кашляте или се чувствате зле;

· ако имате температура, кашлица и затруднено дишане особено след пътуване извън страната,своевременно потърсете лекар и го уведомете къде сте пътували първо по ТЕЛЕФОН;

· при слагане на маска да се поставя така, че да покрива устата и носа. След всяка употреба еднократната маска да се изхвърля незабавно и ръцете да се измиват;

· консумирайте само храна, която е преминала достатъчна термична обработка;

· избягване на контакт с животни, техните екскременти или изпражнения;

· при излизане от вкъщи  носете ръкавици и не ги сваляйте докато сте в обществен транспорт и на публични места.Пътувайте в часове с по-ниска натовареност. Бъдете внимателни с дръжките на вратите. При възможност отваряйте или затваряйте с лакътя си. Носете ръкавици, когато натискате дръжката или мийте ръцете си веднага след това.

Спазването на много добра хигиена - миене и дезинфекцията на ръцете е ключът към предпазване от инфекцията. Ръцете трябва да се мият често и обилно със сапун и вода за най-малко 20 секунди. Ако сапун и вода не са налични, може да се използва дезинфекциращ препарат за ръце на алкохолна основа с поне 60 % алкохол.

Да се избягва допир на очите, носа и устата с немити ръце!